Bodemverbeteraars

Een bodemverbeteraar verbetert de grondstructuur doordat we organische grondstoffen aanbrengen alsook organische meststof als voeding voor de plant. Wat dan tevens ook het bodemleven stimuleert doordat organische meststof door de bodemdierten eerst moet omgezet worden alvorens het kan dienen als voeding voor de plant, in tegenstelling tot chemische meststof die direct opgenomen kan worden maar waarbij dan ook het gevaar heerst dat alle voeding na een regenbui wegvloeit.

Het werkt daarnaast ook nog eens voor elke grondsoort, het zorgt voor een betere drainage bij zware kleigronden en verhoogt het waterhoudend vermogen bij lichte zandgronden.

Men kan een bodemverbeteraar gebruiken bij het aanplanten of bij het afstrooien van planten (als inbreng van organisch materiaal > voeding).

Bekijk meer productgroepen in de categorie Grond- en meststoffen